Regulamin Voucherów

WSPW Sp. z O.O. działająca pod marką WakeSpot (zwana dalej WakeSpot) — ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI Data wejścia w życie: 23 styczeń 2019 Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak WakeSpot gromadzą, przetwarzają i wykorzystują informacje o użytkowniku (które nazywamy „danymi osobowymi”) oraz jak nimi administrują.

Kiedy mówimy „WakeSpot”, „nas”, „nasz” lub „my”, mamy na myśli podmiot WSPW Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce z siedzibą pod adresem: Ul. Źródlaną 91, 62-004 Czerwonak. WSPW jest zarejestrowana w SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WakeSpot jest operatorem witryny www.wakespot.pl. Jest to platforma, na której udostępniamy użytkownikom informacje o naszych usługach, a także umożliwiamy klientom rezerwację naszych usług, w szczególności wejścia na obiekty sportowe WakeSpot Owińska, ul. Plażowa 1, 62-005 Owińska oraz WakeSpot Dąbrowa, ul. Bukowska 14/2, 62-070 Dąbrowa.

Kiedy mówimy o „Witrynie”, mamy na myśli naszą stronę internetową, przesyłane przez nas wiadomości albo świadczone przez nas usługi, serwisy społecznościowe albo inne nasze strony internetowe, na których zamieszczono łącze do niniejszych Zasad ochrony prywatności albo które odwołują się do nich.

Zmiany Regularnie aktualizujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności w celu wyjaśnienia naszych praktyk i odzwierciedlenia nowych albo odmiennych praktyk w zakresie prywatności, na przykład po dodaniu nowych usług, funkcji albo opcji do Witryny. W razie wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy użytkowników o nich pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na koncie użytkownika), za pośrednictwem powiadomienia zamieszczonego w Witrynie albo przy użyciu innych metod. Datę ostatniej aktualizacji Zasad ochrony prywatności podano powyżej przy tekście „Data wejścia w życie”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z Witryny po wysłaniu mu przez nas zawiadomienia o zmianach w Zasadach ochrony prywatności oznacza, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz administracja nimi podlega zaktualizowanym Zasadom ochrony prywatności. W razie braku zgody na którekolwiek zmiany, można zmodyfikować ustawienia konta albo zamknąć konto w sposób opisany poniżej.

1. Zakres gromadzonych danych osobowych
Podczas interakcji z Witryną gromadzimy następujące dane osobowe: informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Te informacje są niezbędne do skonfigurowania konta użytkownika i zalogowania się na nie. Brak tych danych może oznaczać brak możliwości świadczenia usług; podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo); dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy potrzebować niektórych z tych informacji, takich jak na przykład adres korespondencyjny, aby dostarczać produkty. Bez tych danych świadczenie naszych usług nie będzie możliwe; informacje o kontaktach użytkownika z WakeSpotem (np. nagrania rozmów, wiadomości błyskawiczne przesyłane w naszej witrynie i treści generowane przez użytkowników).
Niektóre gromadzone przez nas informacje są niezbędne do świadczenia naszych usług albo spełnienia naszych obowiązków prawnych. Wyraźnie poinformujemy, kiedy będziemy gromadzić tego rodzaju informacje od użytkownika. Podczas interakcji z Witryną przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie gromadzimy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane osobowe obejmują: dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron), które mogą obejmować dane zgromadzone z plików cookie i innych typów identyfikatorów urządzeń; elementy wprowadzone przez profil (np. wyświetlone strony i oferty, informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono naszą Witrynę). Może to obejmować dane o lokalizacji użytkownika. Informacje geolokalizacyjne pobrane z urządzenia mobilnego będziemy gromadzić tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody; oraz dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe).
Otrzymujemy także dane osobowe oraz inne informacje online i offline od podmiotów zewnętrznych, przez co rozumiemy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, takie jak partnerzy, partnerzy marketingowi, dystrybutorzy, sprzedawcy i inne przedsiębiorstwa lub organizacje, z którymi zawieramy umowy dotyczące wsparcia naszej działalności biznesowej i operacyjnej; są to także dane dotyczące partnerów reklamowych i podmiotów zewnętrznych, które przekazują nam uzupełniające albo dodatkowe informacje na temat naszych klientów (łącznie nazywamy ich „Partnerami biznesowymi”).
Dane osobowe, które otrzymujemy od Partnerów biznesowych, obejmują podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane urządzenia, elementy profilu, jak również: dane demograficzne (np. dane dotyczące przedziału wiekowego i wykształcenia); dane dotyczące lokalizacji (np. informacje na temat kodu pocztowego albo kodu ZIP); oraz informacje dotyczące zakupów otrzymywane za pośrednictwem witryn podmiotów zewnętrznych (np. informacje na temat zakupów w innych witrynach).
Będziemy przyjmować dane od naszych Partnerów biznesowych jedynie wtedy, gdy będą oni prawnie upoważnieni do udostępniania tego rodzaju danych i będziemy przetwarzać te dane jedynie do celów opisanych poniżej. Wykorzystujemy przekazane dane, aby lepiej zrozumieć preferencje użytkownika, ważne dla niego oferty oraz informacje o tym, jak radzą sobie nasi partnerzy. Dzięki łączeniu danych, które gromadzimy bezpośrednio od użytkownika z danymi otrzymywanymi od podmiotów zewnętrznych, jesteśmy w stanie zapewniać użytkownikowi lepsze i bardziej spersonalizowane usługi WakeSpot.
Opisane powyżej dane osobowe będziemy gromadzić na różnych etapach relacji z nami, takich jak: rejestracja, subskrypcja, autoryzacja przeniesienia albo utworzenie konta u nas; otwarcie wiadomości (w tym e-mail) lub udzielenie na nią odpowiedzi; przesłanie informacji, aby zapisać się lub uczestniczyć w programach udostępnianych w imieniu albo razem ze Sprzedawcami i Partnerami biznesowymi za zgodą użytkownika albo jeżeli będzie to konieczne do świadczenia zamówionych usług; wyświetlenie jakiejkolwiek strony w Internecie, na której wyświetlane są nasze reklamy albo treści; zakup produktów albo usług w Witrynie albo za jej pośrednictwem od Sprzedawców; połączenie, zalogowanie się lub powiązanie z Witryną za pomocą narzędzi społecznościowych; oraz publikowanie komentarzy w częściach społecznościowych Witryny.
Możemy również tworzyć profile użytkownika na podstawie przekazanych przez niego albo zebranych na jego temat danych osobowych w sposób opisany powyżej i uwzględniając dane osobowe, które otrzymujemy od naszych Partnerów biznesowych. Robimy to, aby móc przedstawiać oferty, których zakupem naszym zdaniem użytkownik mógłby być zainteresowany. Zawartość tego profilu obejmuje: Szczegóły konta. Tworzymy na przykład stały adres URL do strony konta użytkownika, który może zawierać imię i nazwisko. Generujemy również tokeny, aby zapamiętać historię subskrypcji i zakupów oraz wszelkie uzyskane przez użytkownika punkty lojalnościowe; Informacje o aktywności. Na podstawie interakcji w zakresie komunikacji będziemy generować dane osobowe na temat liczby komunikatów, które użytkownik chce otrzymywać, tak abyśmy nie wysyłali ich więcej niż jest to dla użytkownika przydatne.

2. Wybory użytkownika
Użytkownik może zarządzać rodzajami danych osobowych, które nam przekazuje, i ograniczać sposób, w jaki komunikujemy się z nim. Jednocześnie uważamy, że im więcej informacji o użytkowniku i jego upodobaniach otrzymamy, tym lepsze i bardziej wartościowe będzie doświadczenie związane z naszą Witryną i usługami.
Można zarządzać ustawieniami poczty e-mail oraz preferencji powiadamiania o subskrypcji, logując się na konto za pośrednictwem Witryny. Subskrypcje. Subskrypcjami można również zarządzać wykonując instrukcje dotyczące zarządzania subskrypcją zawarte w komercyjnych wiadomościach e-mail, które wysyłamy. Można zdecydować się na subskrypcję niektórych typów wiadomości oraz nie zdecydować się na ich subskrypcję albo anulować wcześniejszą subskrypcję. Preferencje subskrypcji można zaktualizować w dowolnym momencie. Nawet jeśli użytkownik zdecyduje się nie subskrybować albo anulować subskrypcję promocyjnych wiadomości e-mail, być może będziemy musieli się czasami kontaktować w celu podania ważnych informacji dotyczących transakcji związanych z kontem użytkownika i zakupami od Sprzedawców. Na przykład nawet po anulowaniu subskrypcji naszych promocyjnych wiadomości e-mail lub powiadomień push nadal będziemy wysyłać potwierdzenia podczas zakupów w Witrynie;
Pliki cookie. Można zarządzać sposobem obsługi plików cookie przez przeglądarkę. Można także zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje o urządzeniu oraz informacje zgromadzone na urządzeniu, a także tym, jak przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zasady obsługi plików cookie; Sprzeciw wobec wykorzystywania danych. W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu jego danych osobowych. W szczególności użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych, jeżeli wykorzystujemy je, aby zrealizować nasze własne interesy biznesowe (jak opisano w poniższej części „Sposób wykorzystywania informacji” i łącznie z wykorzystaniem danych użytkownika do celów marketingowych i zarządzania naszymi potrzebami biznesowymi). Jeżeli użytkownik sprzeciwi się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ocenimy sprzeciw i zaprzestaniemy przetwarzać dane po potwierdzeniu, że żądanie to jest wiążące. Więcej informacji można znaleźć w poniższej części „Prawa użytkownika”;
Sieci społecznościowe. Użytkownik może również zarządzać udostępnianiem niektórych danych osobowych w ramach kontaktu z nami za pośrednictwem platform lub aplikacji społecznościowych. Więcej informacji podano w części 8 poniżej oraz w zasadach ochrony prywatności i w ustawieniach witryny społecznościowej lub aplikacji. Można tam dowiedzieć się jak dostosować przyznane uprawnienia oraz zarządzać kontaktami między nami a kontem społecznościowym albo urządzeniem mobilnym.
3. Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, aktualizować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe, które stanowią część jego profilu. Może to zrobić logując się na konto lub kontaktując się z nami w tym miejscu. Aktualizowanie danych osobowych pomaga zapewnić, że możemy uszanować preferencje użytkownika oraz oferować towary i usługi, które są najbardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może (i) żądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy o nim; (ii) zażądać ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania; (iii) zażądać usunięcia przez nas danych osobowych, które posiadamy o nim; (iv) zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych; oraz (v) zażądać przekazania użytkownikowi albo osobie trzeciej kopii określonych danych osobowych użytkownika (co określa się jako prawo do „przenoszenia danych”). Można również wyrazić sprzeciw wobec któregokolwiek ze stosowanych przez nas sposobów wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszych Zasadach, w tym wobec działań marketingowych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda była wymagana i w jakim została udzielona.

4. Sposób wykorzystywania informacji
Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe gromadzone z innych źródeł i generowane samodzielnie oraz administrujemy nimi, aby:
-Utworzyć konto podczas rejestracji i umożliwić logowanie, co jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi zgodnie z Warunkami korzystania;
-Obsługiwać, utrzymywać i ulepszać Witrynę poprzez analizowanie tego, jak użytkownicy korzystają z niej i z wchodzą z nią w interakcje. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów biznesowych związanych z prowadzeniem Witryny oraz zagwarantowanie, że zapewnia ona naszym klientom najwyższy komfort;
-Weryfikować nieuczciwe zakupy, wykrywać je i zapobiegać im. Może to obejmować przetwarzanie zamówień na kupony i inne towary i usługi, weryfikację płatności oraz weryfikację ważności kuponów realizowanych przez klientów. Jest to konieczne w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych określonych w Warunkami korzystania;
-Prowadzić działania marketingowe, co może obejmować:
Opracowywanie i analizowanie profili indywidualnych i grupowych oraz zachowań klientów w celu określenia zainteresowania użytkownika albo innych osób określonymi rodzajami ofert, produktów i usług. Robimy to, analizując interakcje użytkownika z Witryną i inne dane osobowe (w tym dane osobowe otrzymane od Partnerów biznesowych) w celu ustalenia, jakie są zainteresowania użytkownika oraz jakie produkty i usługi kupują osoby o podobnych zainteresowaniach. Pomaga nam to zrozumieć, jakie produkty i usługi mogą zainteresować użytkownika. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów polegających na zrozumieniu tego, jakimi rodzajami produktów i usług są zainteresowani nasi klienci oraz dostarczania najbardziej odpowiednich produktów użytkownikowi i innym klientom; Wyświetlanie odpowiednich ofert i reklam. Opisane powyżej profile będą wykorzystywane do tworzenia reklam naszych produktów, które będą wyświetlane w odpowiednich witrynach podmiotów zewnętrznych. Robimy to, aby zrealizować nasze uzasadnione interesy polegające na prezentowaniu użytkownikowi produktów, które mogą być dla niego interesujące. Zgodnie z Zasady obsługi plików cookie można zrezygnować z oglądania tego rodzaju reklam;
Wysyłanie wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego oraz innych komunikatów za pośrednictwem wiadomości e-mail albo powiadomień push na urządzenia mobilne, w tym za zgodą użytkownika z wykorzystaniem danych o lokalizacji, tak aby informować użytkownika o dostosowanych do jego potrzeby ofertach dostępnych w danym miejscu Będziemy wysyłać te wiadomości na podstawie wyrażonej zgody na ich otrzymywanie albo, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, aby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na prezentowaniu użytkownikowi interesujących dla niego produktów i usług z naszej oferty; oraz. Analiza skuteczności reklamy, co może obejmować analizę kampanii reklamowych, z którymi nasi klienci najczęściej wchodzą w interakcje. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów polegających na zrozumieniu, które rodzaje kampanii reklamowych są mniej lub bardziej skuteczne niż inne.
Odpowiadanie na pytania i reagowanie na zgłoszenia, na przykład w kontekście obsługi klienta. Ma to na celu wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych wobec Użytkownika zawartych w Warunkami korzystania w sytuacjach, gdy te pytania lub zgłoszenia są częścią procesu zakupu albo konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak umożliwienie wykonywania opisanych powyżej praw), a w innych przypadkach — by zrealizować nasze uzasadnione interesy polegające na świadczeniu klientom usług na wysokim poziomie;
Wysyłanie użytkownikowi przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, wiadomości pomocy technicznej i administracyjnej, biuletynów serwisowych i żądanych informacje, w tym w imieniu Partnerów biznesowych, Jednostek stowarzyszonych z UE lub innych Sprzedawców. Ma to na celu realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym zarządzaniu relacją z użytkownikiem;
Zarządzanie nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych określonych w regulaminach tych wydarzeń promocyjnych;
Codzienne zarządzanie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak administrowanie Witryną, zarządzanie forum, realizacja, analityka, zapobieganie oszustwom oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej i Warunkami korzystania bądź zachowania zgodności z prawem; oraz
-Wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywać spory i wykonywać postanowienia naszych umów. Robimy to tam, gdzie jest to konieczne, aby wywiązać się z obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub aby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na wykonywaniu przysługujących nam praw oraz rozwiązywaniu sporów lub weryfikowaniu płatności i zapobieganiu oszustwom.

5. Czas i sposób ujawniania danych osobowych
Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujący sposób: za jego zgodą; jednostkom stowarzyszonym z UE oraz innym podmiotom WakeSpot na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim niepowiązanym z nami zewnętrznym Sprzedawcom i Partnerom biznesowym, aby umożliwić im sprzedaż i dostarczenie zakupionych produktów lub świadczenie usług (np. dostarczenie produktów użytkownikowi albo przesłanie danych użytkownika organizatorowi wycieczek Getaways w celu potwierdzenia rezerwacji). Dane osobowe są udostępniane niepowiązanym z nami zewnętrznym Sprzedawcom i Partnerom biznesowym w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika. Nie wolno im wykorzystywać przekazanych danych osobowych do żadnego innego celu niż sprzedaż i dostarczenie zakupionych produktów lub świadczenie usług; osobom trzecim, które dostarczają narzędzi i świadczą usługi pomagające nam lepiej zrozumieć preferencje użytkownika dotyczące ofert, co pozwala wyświetlać takie reklamy kuponów, towarów lub usług WakeSpot na zewnętrznych stronach internetowych, które będą bardziej dopasowane do zainteresowań i gustów użytkownika. Te osoby trzecie mogą również wykorzystywać dane osobowe w celu dopasowania użytkownika do posiadanej bazy klientów. Użytkownik może uniemożliwić nam korzystanie z tych narzędzi w jeden ze sposobów opisanych w naszej Polityce plików cookie; aby zgłaszać lub windykować zadłużenie należne Sprzedającym lub innym Partnerom biznesowym; w zakresie koniecznym do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec użytkownika i Sprzedawców lub Partnerów biznesowych w zakresie, w jakim użytkownik kupił lub wykorzystał kupon WakeSpot, towary albo usługi oferowane przez nich lub brał udział w ofercie, nagrodach, konkursie lub innej działalności albo programie sponsorowanym lub zaoferowanym przez Sprzedającego lub Partnera biznesowego albo w ich imieniu; kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi jednej lub kilku Witryn lub jakiejkolwiek części lub działalności związanej z częścią jednej lub więcej Witryn; w związku z fuzją, konsolidacją lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą zasadniczej części naszych akcji lub aktywów albo wskutek innych zmian korporacyjnych, w tym w szczególności wynikających z realizacji procesu należytej staranności; w celu zapewnienia zgodności z nakazami prawnymi i wymogami organów rządowych lub, wedle potrzeby, w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia zgodności z tymi zobowiązaniami prawnymi; w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej oraz w celu ochrony praw naszych lub Jednostek stowarzyszonych z UE, Sprzedawców lub Partnerów handlowych i użytkowników lub w ramach postępowania prawnego dotyczącego nas lub naszych Jednostek stowarzyszonych z UE, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zapobieganie oszustwom i ochrona tych praw; albo w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobną procedurę prawną, w tym dla organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w zakresie niezbędnym do spełnienia tych zobowiązań prawnych; Zachęcamy niepowiązanych z nami Sprzedawców zewnętrznych i Partnerów biznesowych do przyjmowania i publikowania zasad ochrony prywatności. Jednak chociaż udostępniamy dane osobowe Sprzedawcom i Partnerom biznesowym tylko w wyżej wymienionych celach, późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszych Europejskich jednostek stowarzyszonych podlega określanym przez nie zasadom oraz praktykom ochrony prywatności i pozostaje poza naszą kontrolą. Jeżeli to możliwe ograniczamy w umowie sposób, w jaki nasi Sprzedawcy i Partnerzy biznesowi, w tym partnerzy, wykorzystują dane osobowe użytkownika. Dążymy do tego, aby nie używać danych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z określonymi w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych
Wdrożyliśmy program ochrony informacji obejmujący administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy kontroli, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkownika. Jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika lub będą one potrzebne do świadczenia usług. W razie zamknięcia konta zachowamy dane osobowe użytkownika przez okres konieczny do dalszego efektywnego prowadzenia działalności, w celu prowadzenia rejestru transakcji na potrzeby sprawozdawczości finansowej lub w celu zapobiegania oszustwom i do momentu, gdy cele te przestaną mieć zastosowanie, oraz w zakresie umożliwiającym dochowanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekucję umów.

8. Praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie
Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zgromadzonych podczas kontaktów użytkownika z Witryną. Inne witryny internetowe, do których łącza opublikowano na tej stronie, mogą określać własne zasady ochrony prywatności oraz procedury dotyczące gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi Partnerzy biznesowi mogą ustalać własne zasady ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności osób trzecich przed przekazaniem im informacji lub skorzystaniem z oferty sponsorowanej bądź promocji.

9. Kontakt
W razie chęci skorzystania z praw wskazanych powyżej czy też innych praw, które mogą przysługiwać użytkownikowi w związku z jego danymi osobowymi, jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszych Zasad ochrony prywatności zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym: wakespot@wakespot.pl . Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą pocztową pod adresem:

WSPW Sp. z o.o., Ul. Źródlana 91, 62-004 Czerwonak

10. Inne kontakty
Zobowiązujemy się do maksymalnej współpracy w celu uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia wniosku, skargi lub wątpliwości związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. W razie wątpliwości co do naszej pomocy można złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju zamieszkania https://www.uodo.gov.pl